Miten mediaseuranta luo arvoa koko organisaatiolle

Mediaseuranta ja median analysointi on perinteisesti ollut PR- ja viestintäosastojen tehtävä. Mediaseurannan liiketoimintamahdollisuudet ovat kuitenkin paljon laajemmat, ja ne voivat olla järkeviä muillekin kuin PR- ja viestintäosastolle. Potentiaalia on itse asiassa koko organisaatiossa eri osastoilla. Tässä blogissa kerrotaan eri osastojen tarpeista ja tavoitteista sekä siitä, miten mediaseurannalla ja media-analyyseillä voidaan tuottaa lisäarvoa.

Sisältö

Mediaseuranta PR- ja viestintäosastolla

Suurten yritysten viestintäpäälliköillä on suuri tarve seurata, analysoida ja optimoida viestintää ja mainetta. Tämä voidaan tehdä tunnistamalla mediat ja toimittajat, jotka kirjoittavat tietyistä aiheista, ja etsimällä asiaankuuluvat sidosryhmät. Ei vain paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti vaan myös kansainvälisesti – ja usein myös painetussa mediassa, verkossa, sosiaalisessa mediassa, televisiossa, radiossa ja podcasteissa. Yhä useammat seuraavat mainintojaan myös syvässä ja pimeässä verkossa. Tämä johtuu mm. lisääntyvästä digitalisaatiosta ja globalisaatiosta. Ne edellyttävät erityisen huomion kiinnittämistä digitaalisesti ja sosiaalisesti alkaviin mainintoihin, jotka leviävät muihin mediaryhmiin ennennäkemättömällä nopeudella.

Esimerkkiratkaisu PR- ja viestintäosastolle

Tyypillinen suuren konsulttiyrityksen PR- ja viestintäosasto saa joka aamu sähköpostia, jossa seurataan omaa ja kilpailijoiden brändiä. Muita seurantakohteita ovat tuotenimet, henkilönimet ja alan keskeiset agendat. Sovellus lähettää jatkuvia ilmoituksia koko päivän ajan, ja verkkosovellus kerää kaikki maininnat tärkeine tunnuslukuineen.

Mediaseuranta markkinointiosastolla

Markkinointipäälliköt vastaavat usein digitaalisista ja sosiaalisista kanavista sekä PR:stä ja viestinnästä pienissä ja keskisuurissa organisaatioissa. Heidän on ymmärrettävä markkinoita, kohderyhmiä ja medioita, jotta he saisivat tietoa, mikä sisältö ja viestit toimivat ja mikä ei. Markkinoinnille on yleensä välttämätöntä mediaseuranta, joka kattaa yrityksen, sen tuotteiden, kampanjoiden jne. maininnat. Lisäksi markkinointiosasto tarvitsee sosiaalisen median mainintojen ja keskustelujen kuunteluvälineitä, jotta se voi saada tietoa kohderyhmien kokemuksista yrityksestä ja sen tuotteista.

Esimerkkiratkaisu Markkinointiosastolle

Suuren päivittäistavaraketjun markkinointiosasto on sitoutunut olemaan kohderyhmiensä mielenkiinnon kärjessä. Se seuraa omia ja kilpailijoiden mainintoja tuotemerkistään ja mittaa Share of Voicea mediassa. Osasto välittää myös paljon ketjun maineesta, ja siksi se seuraa sosiaalisessa mediassa esiintyviä mainintoja ja äänensävyä laajasti. Se saa päivittäin seurantasähköpostia, ja sillä on käytössään kehittynyt sosiaalisen kuuntelun ja sosiaalisen median hallintaohjelmisto. 

Mediaseuranta myynnissä

Medianseurannan älykkäällä käytöllä on paljon potentiaalia tuottaa liidejä. Jos sinulla on esimerkiksi yritys, joka tarjoaa siivousratkaisuja suurille yrityksille ja organisaatioille, voit seurata tiettyjä sanoja, jotka viittaavat uusiin myyntimahdollisuuksiin. Esimerkiksi uusien yritysten pääkonttorien, julkisten laitosten jne. rakentaminen. Myyntipäällikkösi voi saada yleiskatsauksen uusista kontaktimahdollisuuksista, joten voit pysyä askeleen edellä kilpailua ja havaita uusia myyntimahdollisuuksia.

Esimerkkiratkaisu myynnille

Rakennusalan yrityksen myyntiosasto saa päivittäin mediaseurantaa aihemaininnoilla, jotka kertovat uusista mahdollisuuksista myydä ennen kilpailijoita. Uusien yritysten myyntipäällikkö valitsee ja jakaa päivittäin kaikki kiinnostavat maininnat, jotka vaativat lisätutkimuksia ja mahdollisesti kollegan soittoa. Tämä voi olla esimerkiksi soitto kunnan tekniselle osastolle, jotta saadaan lisätietoja suunnitellusta moottoritien rakennushankkeesta. Tai soitto bensiiniyhtiön ostopäällikölle radiohaastattelusta, jossa kerrottiin heidän suunnitelmistaan laajentaa miehittämättömien huoltoasemien verkostoa.

Mediaseuranta hankinnoissa

Teollisuusyritysten hankintaosastot ovat erityisen kiinnostuneita seuraamaan, mitä toimittajista sanotaan ja kirjoitetaan koko toimitusketjussa. Esimerkiksi jos kestävä tuotanto on strategisella asialistalla ja tärkeä osa maineenhallintaa. Näin esim. toimittajasta, jolla itsellään ei ole hyvää mainetta, joka on taloudellisissa vaikeuksissa tai joka ei muuten toimi hyvin, voi näin ollen muodostua ongelmaksi huonekaluyrityksen asiakastyytyväisyydelle ja maineelle.  

Esimerkkiratkaisu hankinnoissa

Hankintaosaston mediaseuranta kerää toimittajista tiettyjen avainsanojen yhteydessä olevia mainintoja, jotka koskevat niiden komponentteja, tuotantomenetelmiä, avainhenkilöitä jne. Näiden mainintojen sävy näkyy samanaikaisesti barometrissa, joka antaa yleiskuvan kaikkien toimittajien mainintojen yleisestä laadusta. Näin yritys voi reagoida ja ottaa yhteyttä vaikeuksissa oleviin toimittajiin.

Mediaseuranta johtajille ja hallitukselle

Kaikki päivittäiset mediamaininnat eivät kiinnosta johtoa ja hallintoa. Mutta kun maininta on joko erityisen hyvä tai huono, kiinnostus kasvaa merkittävästi. Johdon on siksi tärkeää ottaa mediaseuranta käyttöön, jotta se voisi seurata mainetta, hallita viestintää markkinoille ja sisäisesti sekä ehkäistä ja hallita kriisejä niiden ilmetessä. Kyse on tärkeimpien strategisten agendojen, avainhenkilöiden, ydinviestien jne. tunnistamisesta ja niiden mainintojen seuraamisesta eri medioissa, maissa, alueilla, tuotemerkeissä ja liiketoimintayksiköissä. 

Esimerkkiratkaisu johdolle ja hallitukselle

Hallituspuolueen johto saa päivittäin tiedon kaikkien puolueen eduskuntaryhmän jäsenten mainintojen määrästä ja sävystä. He saavat myös artikkeleita puolueen erityisistä avainkysymyksistä, jotta he näkevät, kuka johtaa keskustelua. Näin he saavat yleiskuvan siitä, mitkä tiedotusvälineet, toimittajat ja muut sidosryhmät puhuvat mistäkin, ja he myös seuraavat, miten ihmisten mielipiteet muuttuvat ajan myötä, jotta he voivat positioida itsensä optimaalisesti. 

Mediaseuranta tutkimus- ja kehitysosastolla

Markkinoiden parhaiden tuotteiden suunnittelu ja kehittäminen edellyttävät yleiskuvaa kohderyhmien trendeistä, uusista teknologioista, tuotantomenetelmistä ja paljon muuta. Ne edellyttävät myös yleiskuvaa siitä, mitä kilpailijat ja uudet toimijat markkinoilla tekevät. Avainsanojen, kuten kilpailijoiden tuotteiden ja alakohtaisten avainsanojen, maailmanlaajuinen seuranta sekä toimituksellisessa että sosiaalisessa mediassa on näin ollen korvaamaton työkalu tutkimuksessa ja trendien havaitsemisessa.

Esimerkkiratkaisu tutkimus- ja kehitysosastolla

Erään elektroniikka-alan ohjelmistoyrityksen tuotekehitystiimi saa päivittäin uutisartikkeleita ohjelmistoluokastaan pysyäkseen ajan tasalla uusien ominaisuuksien kehityksestä. Kymmentä suurinta kilpailijaa seurataan tarkasti ohjelmistoarvostelusivustoissa ja sosiaalisessa mediassa käyttäjien kommenttien seuraamiseksi. He myös seuraavat uusia rahoitussovelluksia Appstoressa ja Google Playssa saadakseen vaikutteita ja seuratakseen kilpailua, jotta he eivät jäisi jälkeen.

Mediaseuranta henkilöstöosastolla

Mediaseuranta ja viestintäanalyysit voivat auttaa henkilöstöpäälliköitä ymmärtämään yrityksen maineen kehittymistä ja siten sen kykyä houkutella osaajia. Mediaseurannan mahdollisuudet voivat kuitenkin mennä paljon pidemmälle. Esimerkiksi suuret kansainväliset yritykset, joilla on vaikeuksia löytää lahjakkuuksia tietyillä erikoisaloilla, voivat käyttää median, blogien, foorumien, sosiaalisten medioiden jne. seurantaa, joka perustuu kehittyneeseen hakujonoon ja tiettyihin avainsanoihin, löytääkseen neulan heinäsuovasta paremmin kuin mikään rekrytointitoimisto. Rekrytoijat voivat myös käyttää mediaseurantaa uusien työntekijöiden ja heidän maineensa tarkistamiseen aiemmissa työpaikoissa.

Esimerkkiratkaisu henkilöstöosastolle

Suuren maailmanlaajuisen lääkeyrityksen henkilöstöosasto palkkaa paljon uusia työntekijöitä, joilla on erikoistietämystä harvinaisesta sairaudesta. Yrityksen henkilöstöosasto on kehittänyt erityisen hakumerkkijonon, joka voi tutkia kaikki tietyn hoitoalan lehdet, blogit ja foorumit ja löytää ihmiset, jotka johtavat keskustelua ja joiden oletetaan tietävän eniten kyseisestä sairaudesta. Päivittäinen mediaseuranta on näin ollen tärkeä väline lahjakkuuksien löytämiseksi alalla, jolla lahjakkuuksia on erittäin vähän ja jolla ne ovat levittäytyneet eri puolille maailmaa.

Käytä mediaseurantaa kaikilla osastoilla

Mediaseuranta ei ole tarkoitettu vain PR- ja viestintätoiminnalle. Se on strateginen resurssi, josta voi olla hyötyä koko organisaatiolle markkinoinnista myyntiin, hankintoihin, johtoon, tutkimukseen ja kehittämiseen ja jopa henkilöstöhallintoon. Pitämällä silmällä eri aiheita koskevia mediamainintoja ja keskusteluita, kaikki osastot voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, havaita uusia mahdollisuuksia ja navigoida monimutkaisessa mediamaisemassa.

Lue lisää

Lukuaika: 5 min
23. tammikuun 2024 |
Lukuaika: 4 min
18. lokakuun 2023 |
Kirj.:

Ota yhteyttä

Täytä lomake ja kerro meille hieman haasteistasi ja tarpeistasi. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Lataa PDF

Täytä lomake ja olet valmis lataamaan tämän blogikirjoituksen PDF-muodossa.

Varaa
Mediaseuranta-demo

Lataa e-kirjamme
median seurannasta

Varaa esittely

Hootsuite Amplify