MITTAA PR:TÄ JA VIESTINTÄÄ

Media-analyysi ja oivallus

Saat arvokasta tietoa maininnoistasi, maineestasi, kilpailijoistasi ja muusta laajojen mediatietojemme ja kokeneiden analyytikkojemme avulla. Saat tietää juuri sen, mitä sinun on tiedettävä.

It is absolutely crucial that you can plan and execute your communication efforts on the basis of data. Our team of analysts and advisors turn media and reputation analysis into actionable insights to achieve your goals.

Andreas Pedersen,
Lead Analyst, Infomedia

Mediatiedot, media-analyysit ja
analyytikot antavat sinulle tietoa
ympäröivästä maailmasta.

Edistyneen teknologian ja syvällisen mediaympäristön tuntemuksen ansiosta analyytikkomme pystyvät tarjoamaan näkökulmia viestintääsi ja mainintoihisi. Tässä joitain aiheita, joihin media-analyysimme tarjoaa näkemystä

Media-analyysit

Miten yrityksestäsi puhutaan mediassa? Onko alueellisia ja/tai kansainvälisiä eroja, jotka vaikuttavat yrityksen tulokseen? Media-analytiikkamme selvittää, miten yrityksesi keskeisiä viestejä käsitellään eri medioiden ja mediatyyppien maininnoissa. Näin saat entistä paremmat valmiudet viestintähankkeiden vahvistamiseen.

Maine-analyysi

Digiaikakausi on läpinäkyvä, ja paljon on kiinni hyvästä maineesta. Analytiikkamme auttaa sinua oivaltamaan, miten voit vaikuttaa organisaatiosi maineeseen positiivisesti oikealla viestinnällä oikeissa paikoissa. Kokoamme sinulle mainetietoa, jonka pohjalta voit priorisoida strategiset toimenpiteet.

Sidosryhmäanalyysi

Miten asiakkaasi, toimittajasi tai sidosryhmäsi näkevät yrityksesi tai organisaatiosi? Miten ydinviestisi tavoittavat eri sidosryhmät ja miten ne otetaan vastaan? Sidosryhmäanalytiikkamme tarkastelee painoarvoasi ja imagoasi tärkeimpien sidosryhmien silmissä.

Kilpailija-analyysi

Selvitä, miten pärjäät vertailussa kilpailijoihin. Kilpailija-analytiikkamme kertoo sinulle kilpailijoistasi, niiden viestinnästä, osuudesta keskusteluissa, mainintojen laadusta ja paljosta muusta. Onko oman yrityksesi mainintojen laatu parempi vai huonompi? Ja miten yrityksesi imago kehittyy suhteessa kilpailijoihisi ajan mittaan?

Vaikuttaja-analyysi

Kuka vaikuttaa debattiin organisaatiostasi ja sen agendasta, tuotteista ja palveluista? Miten tehokkaasti keskeiset viestisi leviävät? Ja miten vastaanottajat reagoivat, kun influensserit mainitsevat yrityksesi? Hanki itsellesi käsitys yrityksesi maineeseen vaikuttavista toimijoista, jotta voit vahvistaa yrityksesi ulkoisia suhteita.

Agenda-analyysi

Oli kyseessä sitten ekologia, kiertotalous, sukupuolten tasa-arvo tai jokin muu aihepiiri, autamme hahmottamaan organisaatiosi tärkeimpiä agendoita. Seuraamme ydinviestejä ja mittaamme niiden vaikutusta mediassa. Yhdistämme näin saadun tiedon muihin parametreihin, kun kartoitamme viestintäsi vaikutusta.

Kampanja- ja sponsorianalyysi

Saavatko kampanjasi ja tapahtumasi oikeanlaista huomiota ja medianäkyvyyttä? Mitkä mediat ja muut toimijat ovat erityisen kärkkäitä mainitsemaan organisaatiosi? Miten kauas kampanjaviestisi kantavat ja miten ne tuottavat tulosta yrityksen tavoitteisiin ja päämääriin nähden? Kampanja-analytiikkamme vastaa näihin kysymyksiin.

Kestävyysanalyysi

Jotta kestävää kehitystä koskeva viestintä onnistuu, on yrityksen oltava perillä asioista. Meillä on kattavasti mediadataa YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ja kestävästä kehityksestä mediassa. Mitkä teemat tai tavoitteet ovat yrityksesi asialistalla ja miten usein teidät mainitaan suhteessa kilpailijoihin?

Mitä muuta haluat tietää?

Analytiikkamme antaa yrityksille ja organisaatioille paremman käsityksen heidän medianäkyvyydestään – ja siitä miten se vaikuttaa niinkin tärkeään asiaan kuin maineeseen ja asiakkaiden rahankäyttöön. Ota yhteyttä, niin kerromme, miten voimme vahvistaa viestintääsi ja asemaasi analytiikan ja datan tulkinnan avulla.

Media-analyysimme dokumentoivat PR:n ja viestinnän vaikutukset

Saat selkeän yleiskuvan PR-tuloksestasi. Media-analyysimme tekevät yhteenvedon ja asettavat kaiken oikeaan perspektiiviin selkeissä raporteissa ja interaktiivisissa mittaritauluissa.

Selkeät tavoitteet ja päämäärät

Terävin fokuksemme on yrityksesi suorituskykymittareissa ja tuloksissa. Media-analytiikkamme antaa hyvin näkemystä siihen, onko yrityksesi menossa oikeaan suuntaan ja mitä voitaisiin tehdä vielä paremmin.

Kokonaiskuva, datan tulkinta ja toiminta

Hyvä analytiikka tarjoaa kokonaiskuvan ja tietopohjan päätöksenteon tueksi. Infomedian media-analytiikan avulla raportointi sujuu nopeasti, selkeästi ja toimintalähtöisesti.

Helppoutta johdolle raportointiin

Yritysjohdolle raportointi edellyttää keskittymistä muutamaan tärkeään asiaan. Media-analytiikkamme johdattaa sinut asian ytimeen, kun on aika tehdä tärkeitä päätöksiä.

Voimme auttaa sinua myös tässä

Autamme joka päivä yrityksiä ja organisaatioita selviytymään ympäröivässä maailmassa varmemmin, kun saamme paremman käsityksen tiedotusvälineistä ja niiden tärkeiden asioiden uutisoinnista. Tässä muutamia esimerkkejä.

Saatatte pitää itseänne vastuuntuntoisena ja luovana toimijana. Mutta kenties teidät tunnetaan kuitenkin ensi sijassa klassisena ja konservatiivisena tahona. Infomedia tarjoaa arvokasta tietoa, jonka avulla pystytte esittelemään itsenne oikeanlaisen sanoman turvin juuri oikeissa medioissa ja kanavissa.

Kartoitamme, missä medioissa ja kanavissa sanomanne tavoittaa kohde-ryhmänne. Selvitämme, missä määrin sanomanne oikeasti ymmärretään, ja luonnollisesti seuraamme toimintaanne ja säädämme strategioita, kunnes tavoitteenne on saavutettu.

Ottakaa meidät avuksi, jos haette strategista ja tietopohjaista suhtautumista sanomanne optimoimiseen sekä medioiden ja kanavien valitsemiseen.

Ota yhteyttä

Tietoon ja tilastoihin perustuva määrätietoinen työskentely medioissa ja viestinnässä voi edesauttaa yrityksenne tai organisaationne kehitystä monella tavoin. Mittausmenetelmiä sen selvittämiseen, vaikuttaako viestintä jotenkin käytännössä, on tarjolla enemmän kuin koskaan ennen. Autamme muovaamaan viestintäänne määrätietoiseksi ja tehokkaaksi.

Kyse ei ole vain tiedosta vaan juuri oikean tiedon tarkastelemisesta ja oikeiden johtopäätösten tekemisestä. Emme esimerkiksi usko perinteiseen olettamukseen, että laaja levikki vastaisi suoraan laajaa tuntemusta. Emme myöskään usko, että laaja tuntemus välttämättä tarkoittaisi laajaa myyntiä.

Ottakaa meidät avuksenne sen mittaamiseen, vaikuttavatko viestintätoimenne yrityksenne strategisiin tavoitteisiin.

Ota yhteyttä

Jos puhut kaikesta, sinua ei muisteta mistään. Yritykset, jotka valitsevat painopisteensä huolella, huomataan ja muistetaan todennäköisesti paremmin.

Mikä on näkyvyytenne medioissa niiden painopisteiden osalta, joilla on eniten merkitystä strategisten tavoitteidenne saavuttamisen kannalta?

Meillä on maan laajin ja syvin mediakattavuus sekä valtavasti dataa varastossa. Hyödynnämme sitä asiakkaidenne mediakenttäsijainnin kattamiseen suhteessa kilpailijoihinne. Kehitämme strategioita ja suunnitelmia läpimurtojen tekemiseen tärkeimmillä painopistealueilla, jotta yrityksenne huomataan ja muistetaan siellä, missä haluattekin.

Ota yhteyttä

Rehellinen kommunikaatio työntekijöiden ja edustajien kanssa on keskeisessä osassa jokaisen yrityksen tai organisaation sijoittumisessa ja brändäämisessä. Mutta mitä tekemistä kommunikaatiolla on yrityksenne sijoittumisen kanssa – ja kenelle suunnatulla kommunikaatiolla? Autamme teitä aktivoitumaan työntekijöiden omissa sosiaalisissa kanavissa, jotta avainsanomanne ilmaistaan mahdollisimman kattavasti, tarkasti ja rehellisesti.

Infomedia mittaa, miten ja missä kanavissa asiakkaidemme työntekijät tai edustajat mainitaan. Tämä tarjoaa meille arvokasta tietoa, jonka avulla voimme neuvoa edustajianne mediastrategioissa ja toimintojenne jatkuvassa optimoinnissa eri medioissa.

Ota yhteyttä

Vastuullisuuden osoittamisesta kestävyydessä on tullut yhtä luonnollinen osa strategioita kuin digitaalisen teknologian käytöstäkin. Mikä merkitys sillä sitten on yrityksellenne, sijoittumisellenne ja imagollenne, kun kerrotte yrityksenne kestävyyteen liittyvistä ominaisuuksista? Mitä kestävän kehityksen tavoitteita teidän on priorisoitava kommunikaatiossanne suhteessa kilpailijoihinne?

Ainoastaan Infomedialla on kokonaiskuva siitä, mitä kestävyyden painopisteet sisältävät suhteessa toimituksellisiin ja sosiaalisiin medioihin.

Ottakaa meidät avuksi, jos haluatte neuvotella kestävyyteen liittyvästä kommunikaatiostrategiasta sekä mitata ja optimoida sitä, miten se tavoittaa mediat ja kohderyhmät.

Ota yhteyttä

Ympäröivä maailma tarkkailee koko ajan sitä, miten toimitte – tai ette toimi sosiaalisissa medioissa. Kohderyhmänne jäsenet toimivat pääasiassa siellä valitessaan, keneltä he ostavat tuotteita, ketä he äänestävät tai ketä he suosittelevat muille.

On aina ollut tärkeää saada äänensä kuuluviin, edustajat varustettua ja heidän sanomansa sovitettua kohderyhmien mukaan. Näin tärkein sanomanne saavuttaa yleisön ja joutuu katsojien ja tuomarien käsittelyyn sosiaalisen median tuomioistuimissa.

Tarjoamme sekä strategista neuvontaa että johtavia teknologioita, jotka auttavat suuria yrityksiä ja organisaatioita jakamaan, kuuntelemaan, analysoimaan ja ymmärtämään viestintää ja dialogia kaikissa sosiaalisissa kanavissa.

Ota yhteyttä

Meillä on toimipaikkoja ympäri Pohjoismaita, ja tarjoamme mediatietoja kaikista uutismedioista. Ne antavat meille erityisen paljon tietoa medioiden ja sanoman valitsemisesta kansainvälisessä mediamaisemassa sekä toimituksellisissa että sosiaalisissa medioissa.

Jos yrityksenne tai organisaationne etsii uusia asiakkaita tai jäseniä, pyrkii parempaan imagoon tai muuttamaan strategista tavoitettaan, ottakaa meidät avuksi. Autamme jo suuria kansainvälisiä brändejä erilaisilla tiedoilla ja analyyseillä kansainvälisistä markkinoista.

Ota yhteyttä

Infomedia BlogI

Lue lisää

Saat blogistamme inspiraatiota, vinkkejä ja neuvoja PR- ja viestintämittauksista.

Katso myös

Mediaseuranta

Infomedia tarjoaa markkinoiden laajimman ja syvimmän mediaseurantapalvelun ja nopean yhteenvedon joka päivä.

Digialustat

Tarjoamme markkinoiden johtavia teknologioita yrityksesi sosiaalisen median viestinnän seurantaan ja analysointiin.

Tilaa demo

Menesty mediadatan älykkäällä käytöllä, uudella digitaalitekniikalla ja syvemmällä näkemykselläsi viestintämediassasi.

Ota yhteytta

Kysy meiltä, miten analytiikkatyökalumme voivat kehittää näkemystäsi, jotta onnistut työssäsi.

Varaa
Mediaseuranta-demo

Varaa esittely

Hootsuite Amplify