Onnistunut employee advocacy – kuinka se toimii?

| Strategy Consultant, Social Media
Lukuaika: 6 min
Yhä useammat yritykset ja organisaatiot puhuvat employee advocacysta. Mutta mitä termi tarkoittaa ja miksi se on tärkeä? Luottamus – tai pikemminkin luottamuksen puute yrityksiin sekä niiden itsensä ja tuotteidensa mainontaan – on tärkein syy, miksi käsite on syntynyt.

Luotamme yhä enemmän ystäviimme, perheeseemme ja verkostoihimme löytääksemme etsimämme tavarat ja palvelut – sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti. Tämän johdosta sosiaalisen median käyttäjät sitoutuvat usein enemmän työntekijöidesi kuin organisaatiosi luomaan sisältöön.

Annamme tässä blogissa vinkkejä, miten employee advocacy otetaan käyttöön, ja kuinka sitä voi vahvistaa.

Employee advocacy on tarkoitettu kaikille

Ennen kuin aloitat employee advocacyn, on tärkeää ymmärtää, että se koskee koko yritystä, eikä pelkästään viestinnän tai sosiaalisen median tiimiä. Mitä useammat osastot osallistuvat työhön, sitä enemmän employee advocacy voi toimittaa hyötyä koko organisaatiota eri osastojen ja kiinnostuksen kohteiden välillä. Tämä lisää vaikutuksen voimakkuutta.

Markkinointi

Employee advocacyn ja hyvän työkalun avulla markkinointi voi vahvistaa brändiä hallitusti ja uskottavasti. Osasto luo yritykselle enemmän orgaanista näkyvyyttä ja tuottaa enemmän laadukkaita liidejä.

Myynti

Employee advocacy voi tehostaa sosiaalista myyntiä ja luoda enemmän liidejä työn jäsentelyn välityksellä. Myyjät voivat hyvin harkitulla strategialla ja tarkoitukseen sopivalla työkalulla rakentaa omaa profiiliaan ja asiantuntija-asemaansa, löytää uusia potentiaalisia asiakkaita, löytää liidejä ja tarkastella työtään koskevia tilastoja – kaikki yhdellä alustalla.

PR

PR-toimenpiteiden vaikutus voi voimistua sosiaalisessa mediassa, kun työntekijät jakavat organisaatiota koskevia mainintoja. Saat enemmän irti PR-toimistasi. Dokumentoi, kuinka paljon employee advocacy vaikuttaa.

Hallinto

Ihmisten asemointi on usein yhtä tehokasta kuin organisaation asemointi. Kun organisaation työntekijöitä pidetään alansa luotettavina asiantuntijoina, siitä hyötyvät sekä yksilö että yritys.

Henkilöstöhallinto

Employee advocacy antaa henkilöstöhallinnolle uuden pelikortin, kun työntekijöiden brändäys otetaan tosissaan. On olemassa useita loistavia työkaluja, joilla on helppo esimerkiksi jakaa työpaikkailmoituksia ja organisaatiotasi koskevia hyviä kertomuksia, jotka lisäävät organisaation houkuttelevuutta.

Sisältöstrategian luominen

Viestinnässä ja markkinoinnissa on nykyään kyse olennaisen ja houkuttelevan sisällön tarjoamisesta koko asiakasprosessin läpiviennin ajan. Aloita siis suunnittelemalla sisältösi strategiaa ja määrittelemällä, mitä tavoittelet employee advocacylla. Mitä haluat saavuttaa? Mitä sisältöä ja viestejä haluat työntekijöiden jakavan?

Vastaukset näihin kysymyksiin muodostavat sisältöstrategian perustan. Lue eteenpäin, niin saat suosituksia sisältöstrategiaasi.

Yrityksen sisällön ja uuden suurlähettilään sisällön yhdistäminen

Organisaatiostasi voi varmasti kertoa useita hienoja tarinoita, joita työntekijät haluaisivat kertoa. Kyse on niiden löytämisestä ja tarinoiden potentiaalin hyödyntämisestä. Yhdistä organisaatiosi omien sosiaalisten kanavien sisältöä ja kollegoidesi uutta sisältöä.

Sisällön luokittelu ja mukauttaminen

Ihmiset haluavat jakaa asioita, josta he tietävät jotain ja josta he ovat intohimoisia. Sisältöstrategia voi siis olla sisällön räätälöintiä lähettiläiden työ- tai ammattialalle sopivaksi. Tee jakamastasi sisällöstä sen vuoksi ajankohtaista, olennaista ja kiinnostavaa eri työntekijäryhmille.

Tunnista brändisi lähettiläät

Employee advocacyn käyttöönoton edellytys on saada organisaation sisäinen tuki. Mitkä osastot voivat auttaa hyvien tarinoiden toimittamisessa? Kuten kaiken sisällön kohdalla, myös tässä tapauksessa tarvitaan henkilöitä, jotka osaavat kertovat hyviä tarinoita. Tunnistettuasi brändilähettiläitä, voit ottaa heidät mukaan toimittajaverkostoon ja sitouttaa heidät sisällöntuotantoon.

Anna kanssatyöntekijöiden ehdottaa kiinnostavaa sisältöä

On hyvä ajatus antaa lähettiläidesi ehdottaa sisältöä, jota he haluavat jakaa. Kuuntele siis heidän keksimiään ideoita, jotka voivat olla merkityksellisiä heille itselleen, heidän työkavereilleen tai muille osastoille. Näin voit hyödyntää heidän osaamistaan sisällöntuottajina.

Tee sisällönjakamisen suunnitelma

Jatkuvuus on olennaisen tärkeää, jotta employee advocacy olisi tehokasta organisaatiossa ja markkinoilla. Mieti, pitäisikö sisältöä julkaista kerran viikossa vai kahdesti kuukaudessa? Luo yleiskuva tästä kaikesta sisällönjakosuunnitelmassa.

Ota kollegat mukaan

Jotta kanssatyöntekijöistä tulisi hyviä brändilähettiläitä, on hyvä kertoa avoimesti, mitä employee advocacy -ohjelman taustalla on. Eli miksi organisaatio haluaa työntekijöiden osallistuvan organisaation viestintään, mitä hyötyä siitä on työntekijöille ja mitä arvoa heidän osallistumisensa tuottaa.

1. Selvitä kollegoille, miten he hyötyvät tästä

Koska työntekijät käyttävät omia kanaviaan, on tärkeää, että osallistuminen on vapaaehtoista. Työtekijöiden osallistumisesta voi kuitenkin olla etuja, joista voit kertoa motivoidaksesi heitä osallistumaan employee advocacy -ohjelmaan.

He voivat esimerkiksi:

 • Luoda omaa brändiään: Työntekijät voivat lisätä tunnettuuttaan ja saada tunnustusta työstään ja osaamisestaan – sekä yrityksen sisällä että markkinoilla.
 • Pysyä ajan tasalla alan tapahtumista: Sosiaalisessa mediassa toimiminen on myös tapa pysyä tietoisena alan ja markkinoiden tapahtumista ja ajankohtaisista asioista. Näin voi saada paremman käsityksen siitä, mitä on tapahtumassa.
 • Laajentaa verkostoaan ja lisätä näkyvyyttään: Mitä aktiivisempi on, sitä näkyvämpi henkilöstä tulee ja sitä enemmän hyödyllisiä kontakteja muodostaa, ja voi kokea melkein kaikki mahdolliset vahvan verkoston tuomat edut.
 • Ryhtyä ajatusjohtajaksi: Osallistumalla ja jakamalla jatkuvasti kiinnostavaa sisältöä, joka tuottaa arvoa verkostolle, voi rakentaa itselleen asemaa oman alan johtavana asiantuntijana.
 • Rakentaa uskottavuutta heidän asiantuntemuksensa ympärille: Hyvillä viesteillä ja tarinoilla sekä jatkuvalla läsnäololla voi luoda uskottavuutta, ymmärrystä ja kunnioitusta erikoisalaansa kohtaan.
 • Parantaa heidän uramahdollisuuksiaan: Sosiaaliseen mediaan sitoutuminen lisää lahjakkaiden työntekijöiden näkyvyyttä sekä alan sisällä että sen ulkopuolella. Tämä vaikuttaa monien uraan myönteisesti.
 • Lisää yrityksen tunnettuutta: Olettaen, että organisaation hyvä menestys on eduksi työntekijöille, kaikki hyötyvät osallistumisesta ja auttamisesta organisaation myönteisen mielikuvan luomiseen.
 • Lisää heidän osaamistaan: Sosiaalinen media voidaan käsittää omaksi erikoisalakseen. Taitojesi lisääminen tällä alalla tekee sinusta monien yritysten silmissä houkuttelevamman työntekijän.

2. Luo yhteisöllisyyden tunnetta

Employee advocacy on tarkoitettu kaikille työntekijöille. Sinun tulee siis pyrkiä luomaan yhteisö, johon kaikki haluavat kuulua. Anna projektillesi omaperäinen nimi ja varmista, että saat organisaatiosta tukea – aina johdosta yksittäisiin työntekijöihin asti ja kaikilla osastoilla.

3. Käytä aikaa koulutukseen

On tärkeää, että employee advocacy koulutetaan työntekijöille, jotta he voivat jakaa sisältöä tai toimittaa itse ehdotuksia hyvästä sisällöstä. Seuraavaksi on tärkeää hallita itse viestejä.

Miten esimerkiksi työkaverisi käsittelevät postausten keräämiä palautteita – sekä myönteisiä että kielteisiä?

4. Anna säännöllisesti palautetta – ja erityisesti kiitosta

Kerro omista tarpeistasi ja pyydä työkavereitasi tekemään samoin. Näin voit parhaiten auttaa heitä toimimaan organisaation edustajina ja puolestapuhujina. Kun työntekijä suoriutuu jostakin hyvin, on siitä hyvä kertoa hänelle, koska se motivoi ja tuottaa hyvää mieltä.

Käytä tietoja vaikutusten mittaamisessa

Kaikissa toimissa, joista odotetaan tuloksia, on tärkeää käyttää tietoja, joilla voidaan mitata employee advocacy -toiminnan vaikutusta. Mitä yrityksesi tai organisaatiosi hyötyy siitä, että työntekijät toimivat brändilähettiläinä?

Kuinka usein haluat esimerkiksi mitata suorituskykyä? Näetkö mitään erityisiä suuntauksia? Ja jos trendit tuottavat positiivista arvoa, voisitko tehdä sitä enemmän?

Voit käyttää tietojasi mitataksesi:

 • Miten työntekijät tukevat yrityksen brändiä ja strategiaa.
 • Kuinka mittavan ROI-tavoitteen sinun kannattaa asettaa.
 • KPI-mittareita. Esimerkiksi vuorovaikutuksia, jakoja, hyväksymisastetta ja aktiivisia käyttäjiä.
 • Kuinka monta työntekijää (ja ketkä) ovat aktiivisia.
 • Kuinka pitkälle työntekijät pääsevät sisällöllään.
 • Mikä sisältö toimii hyvin ja mikä vähemmän hyvin.

Tietoja analysoimalla saat myös selville, mitä voidaan säätää, mitä pitää parantaa ja mitä toimia kannattaa jatkaa.

Tiedota tuloksista

Muista kertoa tuloksista kaikille asianomaisille. Kerro hyviä uutisia. Nosta esiin työntekijöitä, jotka ovat menestyneet tehtävissään. Keskustelkaa myös kokemuksista, jotka eivät olleet niin hyviä, jotta ymmärtäisitte, mitä olette oppineet niistä. Näin kehitytte fiksummiksi ja pystytte paremmin tunnistamaan, missä asioissa toimitte hyvin ja missä asioissa teidän on ehkä muutettava sisältöstrategiaanne.

Investoi employee advocacy -työkaluun

Jos haluat helpottaa employee advocacy -työtäsi sekä omaasi että lähettiläidesi – on hyvä idea investoida digitaaliseen erikoistyökaluun, jolla voit hallita toimintaasi.

Employee advocacy -työkaluilla on monenlaisia etuja:

 • Voit suunnitella kaiken sisällön etukäteen.
 • Voit jakaa sisältöä lähettiläidesi kanssa helposti.
 • Lähettilääsi voivat tarkastella ja jakaa sisältöä muutamalla napsautuksella.
 • Voit luokitella viestejä aihealueiden, kampanjoiden ja muiden aiheiden mukaan.
 • Lähettiläät voivat tehdä sisältöehdotuksia.
 • Saat jaetuista viesteistä nopean yleiskatsauksen lähettiläidesi tavoittavuudesta.

Yksi esimerkki useiden työkalujen joukosta on Hootsuite Amplify, joka helpottaa sinun ja työkavereidesi työskentelyä employee advocacyn parissa. Samalla työkaverit voivat muokata jakojaan henkilökohtaisesti luodakseen haluamaansa uskottavuutta ja merkityksellisyyttä verkostossaan.

Digitaalista erikoistyökalua käyttämällä kaikki tiedot kerätään yhteen paikkaan, joka säästää aikaa ja pitää sinut aina ajan tasalla sisällöstä ja sen jakamisesta

Infomedian employee advocacy -tarkistuslista:

 1. Laadi sisällöllesi strategia ja odotettu vaikutus

 2. Motivoi ja innosta työntekijöitä – kerro heille, mitä hyötyä siitä heille on.

 3. Hanki organisaation hyväksyntä – kautta linjan.

 4. Mittaa toimiasi jatkuvasti, jotta voisit mukauttaa ja optimoida niitä.

 5. Anna aloitteelle/ohjelmalle omaperäinen nimi ja luo yhteisö.

 6. Investoi employee advocacy -työkaluun saadaksesi tuloksia nopeammin

Lue lisää

Lukuaika: 7 min
07. elokuun 2023 | Kirj.:

Ota yhteyttä

Täytä lomake ja kerro meille hieman haasteistasi ja tarpeistasi. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Lataa PDF

Täytä lomake ja olet valmis lataamaan tämän blogikirjoituksen PDF-muodossa.

Varaa
Mediaseuranta-demo

Varaa esittely

Hootsuite Amplify