Miten tehokasta kansainvälistä mediaseurantaa

| Commercial Lead – Media Services
Lukuaika: 3 min
Kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavien tanskalaisten yritysten on välttämätöntä suorittaa seurantaa kansainvälisesti, mutta uutiskanavien määrä kasvaa nopeasti ja artikkelien määrä voi tuntua ylivoimaiselta. Yleiskuvan säilyttäminen voi olla vaikeaa, mutta pienellä valmistelulla voit varmistaa tehokkaan mediaseurannan kansainvälisistä tiedotusvälineistä.

Mediaseurantaa tekemällä olet aina ajan tasalla siitä, mi-tä tiedotusvälineet kirjoittavat yrityksestäsi, organisaa-tiostasi tai tuotemerkistäsi, puolestapuhujistasi, trendeis-tä, agendoista jne. Näemme kasvavaa kansainvälisen mediaseurannan kysyntää yhä useammilta yrityksiltä ja organisaatioilta. He ovat myös kiinnostuneita tietämään, mitä ulkomailla tapahtuu, koska se voi olla heille liiketoi-minnallisesti tärkeää.

Merkityksellinen kansainvälinen mediaseuranta voi olla monimutkaista, mutta muutamalla varotoimenpiteellä voit saada aikaan seurannan, joka tuo lisäarvoa – ei vain si-nulle viestintä- tai PR-osastolla, vaan koko organisaatiolle.

 1. Olemme hahmotelleet kolme vaihetta, jotka sinun on teh-tävä, jotta kansainvälinen mediaseuranta tuottaisi sinulle lisäarvoa:
  Mitä kansainvälisen mediaseurannan pitäisi sisäl-tää?
 2. Kenelle tekemäsi mediaseuranta on merkityksellis-tä?
 3. Kuinka voit käyttää kansainvälisen mediaseuran-nan raportteja?

Mitä kansainvälisen mediaseurannan pitäisi sisältää?

Uutiskanavien määrä kasvaa, ja moniin verkkouutismedioihin lisätään jatkuvasti uutta sisältöä. Laatu ja merkityksellisyys voivat kuitenkin vaihdella, eikä ole välttämättä tarpeellista nähdä kaikkea, mitä yrityksestäsi kirjoitetaan. Siksi on myös tärkeää selvittää ensin, mitä sinun kannattaa seurata.

 • Mikä on merkityksellistä?
  • Haluatko nähdä kaiken, mitä yrityksestäsi kirjoitetaan? Vai pitäisikö sen liittyä vain tuotteeseen, tiettyyn liiketoiminta-alueeseen tai sanoihin, jotka tukevat yleistä liiketoimintastrategiaasi?
 • Mitkä maat ovat merkityksellisiä?
  • Missä markkina-alueesi ovat? Onko kyse pääasiassa Skandinaviasta, vai haluatteko myös seurata, mitä kilpailijoista tai alasta kirjoitetaan Ranskassa, Saksassa, Kiinassa tai Yhdysvalloissa? Vai oletko käynnistämässä toimintaa kokonaan uudella mantereella, kuten Afrikassa?
 • Mitkä lähteet ovat merkityksellisiä? 
  • Ovatko kaikki tiedotusvälineet kyseisissä maissa teille merkityksellisiä, vai onko kyse pääasiassa kaupallisista tiedotusvälineistä, verkkomedioista, sosiaalisista tiedotusvälineistä vai jostain aivan muusta kategoriasta? 
 • Mitä kielitaitoa organisaatiossanne on?
  • Pitäisikö osasta sisältöä tehdä tiivistelmä englanniksi, jotta useammat työntekijät voisivat nauttia kaikkien maiden sisällöstä?

Perusteellisen tarvearvioinnin tekeminen ennen kansainvälisen mediaseurannan aloittamista voi olla aikaa vievää, mutta se on tärkeä vaihe parhaan lähtökohdan varmistamiseksi. Autamme asiakkaitamme ja annamme suosituksia tietysti myös tässä asiassa.

Kenelle tekemäsi mediaseuranta on merkityksellistä?

Mediaseuranta pitää sinut jatkuvasti ajan tasalla. Hyvä kansainvälinen mediaseuranta voi olla arvokasta koko organisaatiolle. Varsinkin, jos mediaseuranta on myös sisäisesti segmentoitua eri tiimeille tai osastoille.

Voit määrittää laajan mediaseurannan, mutta se kannattaa toimittaa eri vastaanottajille eri tavoin. Esimerkiksi tuotepäälliköt voivat saada päivittäistä seurantaa siitä, mikä on heidän yksittäisten tuotteidensa kannalta merkityksellistä, kun taas Saksan maajohtaja saa kaikki Saksaa koskevat maininnat. Myyjät voivat saada mainintoja asiakkaistaan, ja viestintäosasto saa kaikki maininnat, jotka liittyvät yrityksen maineeseen tai yhteiskuntavastuuseen. Yrityksen johto voi saada ”Executive”-sähköpostiviestin, joka sisältää liiketoimintastrategian sisällön – mahdollisesti tiivistettynä.

Tämä segmentointi auttaa varmistamaan seurannan laajemman arvon, joka ulottuu viestintä- ja lehdistöosaston ulkopuolelle. Siten tiedotusvälineiden uutisoinnista tulee merkityksellistä koko organisaation osastoille, ja tätä tietoa voidaan käyttää kampanjoiden kohdentamiseen, tuotteiden kehittämiseen tai lehdistötyön lisäämiseen tietyssä maassa tai tietyllä alueella.

Mihin aiot käyttää mediaseurantaa?

Sen sijaan, että pysyisit vain ajan tasalla asioista, joita organisaatiostasi puhutaan kansainvälisesti, voit käyttää tätä tietoa älykkäämmin. Esimerkiksi mittaamalla viestin-nän tai PR-työn vaikutusta tarkoituksena nähdä, tukeeko uutisointi liiketoimintastrategiaa vai onko se pääasiassa positiivista vai negatiivista uutisointia tietystä liiketoimin-ta-alueesta tai tuotteesta.

Media-analyysi on seuraava askel mediaseurannan li-säksi, ja sen sisältö riippuu pitkälti siitä, mihin haluat käyt-tää mediaseurantaasi. Jos haluat ensisijaisesti pysyä ajan tasalla siitä, mitä sinusta sanotaan ja kirjoitetaan, ja käyttää työkalua inspiraationa työssäsi, mediaseuranta riittää. Jos kuitenkin haluat mitata vaikutuksia ja tehostaa viestintääsi, sinun on myös analysoitava tiedotusvälineis-sä saamasi palautetta.
Hyvän kansainvälisen mediaseurantaratkaisun tulisi olla räätälöity juuri sinun tarpeisiisi. Siksi Infomedia tekee yh-teistyötä useiden eri maissa toimivien yhteistyökumppa-neiden kanssa, jotta voimme tarjota juuri sellaista sisäl-töä, joka vastaa parhaiten asiakkaidemme tarpeita ja budjetteja.
Jos teet kotitehtäväsi kunnolla, päivittäisestä valvon-tasähköpostistasi voi helposti tulla päivän merkityksellisin ja kiinnostavin luettava kaikilla osastoilla.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Täytä lomake ja kerro meille hieman haasteistasi ja tarpeistasi. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Lataa PDF

Täytä lomake ja olet valmis lataamaan tämän blogikirjoituksen PDF-muodossa.

Varaa
Mediaseuranta-demo

Varaa esittely

Kansainvälinen mediaseuranta

Lataa e-kirjamme
median seurannasta

Varaa esittely

Hootsuite Amplify