Täysimittainen sosiaalisen kuuntelun opas

17. heinäkuun 2023 |
Lukuaika: 7 min
Sosiaalisen median kuuntelu on tärkeä keino seurata yrityksesi mainintoja ja mainetta sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median kuuntelua voidaan kuitenkin käyttää paljon muuhunkin. Sen avulla voit esimerkiksi kerätä tietoja eri sosiaalisista kanavista ja muuntaa ne oivalluksiksi, joiden avulla voit parantaa mainettasi, viestintääsi, markkinointiasi ja yleistä läsnäoloasi sosiaalisessa mediassa. Tässä blogissa voit lukea, kuinka sosiaalisen median keskustelut voivat tuoda lisäarvoa yrityksellesi, miten voit saavuttaa tavoitteesi sosiaalisen kuuntelun avulla ja mitä työkaluja voit käyttää työssäsi.

Miksi sosiaalisen median seuranta on tärkeää

Sosiaalisen median seuranta tai yksinkertaisesti sosiaalisen median kuuntelu tarkoittaa sosiaalisen median tapahtumien seuraamista ja analysointia. Sosiaalisella kuuntelutyökalulla voi kerätä tietoa organisaatiostasi eri tietopisteistä. Voit mitata parametreja, kuten mainintojesi tavoittavuus, käyttäjien sitoutuminen, keskustelujen sävy ja trendaavat hashtagit. 

Sen lisäksi, että saat tietoa brändistäsi ja siitä, miten sinusta puhutaan, voit käyttää sosiaalista kuuntelua:  

 • Keräämään tietoa markkinoista, trendeistä, agendoista, tuotteista, viestinnästä ja kilpailijoista
 • Tuottaaksesi osuvampaa sisältöä ja viestejä
 • Maineesi hoitamiseen
 • Varmistaaksesi, että olet läsnä oikeissa kanavissa
 • Tunnistaaksesi yrityksesi ydintarinan ja viestit
 • Saadaksesi neuvoja viestintäänne
 • Päästäksesi lähemmäksi sidosryhmiä ja vaikuttajia

Siksi yhä useammat yritykset ja organisaatiot käyttävät sosiaalista kuuntelua markkinointi- ja viestintästrategiansa osana. 

Sosiaalisessa mediassa ei ole nykyään helppoa ohittaa epäolennaisia asioita ja löytää se, millä on merkitystä. Seurattavia kanavia on useita, ja monet keskusteluista vaikuttavat ensi näkemältä hälyltä. Tietoja voidaan kuitenkin suodattaa digitaalisilla välineillä. 

Aluksi on tärkeää määritellä, mitkä aiheet ovat tärkeitä seurata. Sitten voit kerätä tietoja niistä. Analysoimalla kerättyjä tietoja saat niistä oivalluksia, jotka voivat auttaa tekemään strategisia päätöksiä yrityksessä Näin sosiaalisen median keskustelut voivat johtaa organisaatiosi kannalta hyviin tuloksiin ja auttaa sinua saavuttamaan liiketoimintasi tavoitteet.

Miksi SoMe-seuranta tekee sinusta vahvemman

Sosiaalinen kuuntelu antaa sinulle mahdollisuuden mitata, dokumentoida ja optimoida liiketoimintaasi helposti ja tehokkaasti. Saat sekä tietoja että suoritettavia tehtäviä yhdestä paikasta. Sosiaalisesta kuuntelusta saat kattavan yleiskuvan ja paremmat mahdollisuudet vahvistaa viestintääsi ja läsnäoloasi sosiaalisessa mediassa.

Sosiaalinen kuuntelu luo arvoa monin eri tavoin:

1. Vahvista mainettasi

Maine on yksi tärkeimmistä asioista, joita yrityksellä on. Sosiaalinen media vaikuttaa siihen yhä enemmän. Kuuntelemalla verkossa käytäviä keskusteluja voit ohjata niitä oikeaan suuntaan ja vahvistaa mainettasi.

2. Löydä uusia mahdollisuuksia

Sosiaalisen kuuntelun avulla voit löytää ja hyödyntää uusia trendejä ja mahdollisuuksia markkinoilla – ennen kilpailijoitasi. Digitaalinen työkalu tekee analyysit puolestasi, joten voit käyttää aikasi toimien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

3. Vähennä riskejä

Älä jätä asioita sattuman varaan. Hanki sen sijaan yleiskatsaus kaikkeen, mitä yrityksestäsi, tuotteistasi, tapahtumista, puolestapuhujistasi, toimialasta tai muusta työsi kannalta merkityksellisistä asioista sanotaan ja kirjoitetaan – ja vähennä ikävien yllätysten riskiä.

4. Luo kasvua

Kun tiedät, mitä markkinoilla ja ympäröivässä maailmassa tapahtuu, voit tehdä parempia strategisia päätöksiä – ja kasvattaa yritystäsi tai organisaatiotasi helpommin.

Kuka hyötyy sosiaalisesta kuuntelusta?

Sosiaalinen kuuntelu voi lähentää osastoja toisiinsa ja on siksi arvokasta koko organisaatiolle. Lue alta lisää, kuinka yrityksen tai organisaation eri osastot voivat hyötyä sosiaalisesta kuuntelusta.

PR- ja viestintäosasto

Sosiaalisesta kuuntelusta voi tulla PR-osastolle tärkeä osa organisaatiosta sanottujen ja kirjoitettujen sanojen ja kirjoitusten seurantaa, vaikuttamista ja dokumentointia. Osasto pysyy automaattisten hälytysten ja raporttien avulla ajan tasalla puolestapuhujien, tuotteiden, kilpailijoiden, sidosryhmien jne. tapahtumista. Lisäksi voit seurata ja asemoida itsesi merkityksellisissä keskusteluissa ja esityslistoilla.

SoMe-osasto

Sosiaalisen median vastuuhenkilöt voivat hyvän työkalun avulla helpommin löytää kaikki olennaiset tapahtumat ja alan ajankohtaiset aiheet. Tietoja voidaan käyttää vertailuanalyyseihin, lähtökohtana uudelle ja kiinnostavalle sisällölle, loistavien asiakaskokemusten luomiseen sekä osaston toimien ja tulosten mittaamiseen ja dokumentointiin.

Markkinointiosasto

Markkinointiosastot voivat suunnittelun ja hyvän sosiaalisen kuuntelun työkalun avulla tehostaa brändin ja maineen rakentamista järjestelmällisemmin. Osasto pystyy havaitsemaan sitoutumisen ja orgaanisen liikenteen mahdollisuudet nopeammin ja tuottamaan myynnille enemmän liidejä.

Asiakaspalveluosasto

Sosiaalinen kuuntelu on avainasemassa digitaalisen asiakaskokemuksen parantamisessa. Tukitiimi pystyy havaitsemaan digitaalisen työkalun avulla paljon enemmän tapauksia ja käsittelemään ne nopeammin – juuri niissä kanavissa, joissa asiakkaat ovat. Tämä voi johtaa korkeampaan asiakastyytyväisyyteen, runsaampaan liidimäärään ja lyhyempään myyntisykliin.

Tuotekehitys

Tuotteista ja tuotekehityksestä vastaavat henkilöt voivat käyttää sosiaalista kuuntelua seuratakseen omia ja kilpailijoiden tuotteita koskevia mainintoja. Trendien (myönteiset, kielteiset tai neutraalit maininnat) ja käyttäjäkokemusten tuntemus voi olla ratkaisevaa, kun halutaan tunnistaa markkinoiden puutteet ja mahdollisuudet.

Myyntiosasto

Myynti voi virtaviivaistaa sosiaalista myyntiä ja saada enemmän liidejä jäsentämällä työtään paremmin. Myyjät voivat rakentaa profiiliaan ja asiantuntija-asemaansa, löytää uusia potentiaalisia asiakkaita, kerätä liidien tietoja ja tarkastella tilastoja – kaikki yhdellä alustalla.

Asiantuntijat

Ammattilaiset, jotka haluavat pysyä ajan tasalla ja joiden on seurattava, mitä jostakin aiheesta tai keskustelusta, toimialasta, tuotetyypistä – tai mistä tahansa muusta – sanotaan ja kirjoitetaan, hyötyvät sosiaalisesta kuuntelusta jokapäiväisessä työelämässään.

Kuinka saat ansaitun ja omistetun median toimimaan yhdessä

Markkinoinnissa ja viestinnässä erotellaan usein omistettu, ansaittu ja maksettu media. Käsitteet kattavat laajan kirjon, mutta sosiaalisen kuuntelun yhteydessä keskitymme ensisijaisesti sosiaalisen median kanaviin.

Ansaittu media on brändiäsi, yritystäsi tai tuotteitasi koskevaa sisältöä ja keskusteluja, jotka ovat peräisin muualta. Lisäksi: Organisaatiotasi koskeva sisältö, jota julkaistaan muissa kuin omistamissasi kanavissa.

Esimerkkejä: Ansaittu media voi olla toimituksellisia artikkeleita, mainintoja sosiaalisessa mediassa, asiakasarvosteluja tai muita kanavia, joiden sisältöä et hallitse.

Omistettu media tarkoittaa mediakanavia, joiden sisällön omistat ja hallitset. Yhteistä tämäntyyppisille mediakanaville on se, että niiden sisältö on hyvin hallittavissa ja niiden käyttöön liittyvät kustannukset ovat matalat.

Esimerkkejä: Omistettuja medioita voivat olla esimerkiksi yrityksen verkkosivusto, blogi, uutiskirje, tiedotteet tai julkaisut sekä omissa sosiaalisissa kanavissasi julkaisemasi sisältö.

Maksettu media on mediakanavia, joissa maksat näkyvyydestäsi. Tyypillistä on, että maksetun median käytössä keskitytään potentiaalisiin uusiin asiakkaisiin tai aiempien asiakkaiden uudelleen kohdentamiseen (retargeting).

Esimerkkejä: Maksullinen media voi tarkoittaa mainoksia sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa, vieraskirjoituksia muiden blogeissa sekä mainoksia verkkosivustoilla ja sovelluksissa.

Miten kanavien välille luodaan vuorovaikutusta

Sosiaalisen kuuntelun tarkoitus on varmistaa, että ansaitun, omistetun ja maksetun median välillä on vahva vuorovaikutus. Yhdessä ne muodostavat koko digitaalisen asiakasmatkan.

Aloita hankkimalla yleiskuva kanavista, joita organisaatiosi käyttää, ja joista se kerää tietoja. Sosiaalisesta kuuntelutyökalusta saatuja tietoja käytetään sitten viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen.

Hyvä paikka aloittaa on tunnistaa huonoimmin toimivat kanavat (jotka on löydetty tiedonkeruun avulla) ja optimoida ne – näissä kanavissa on usein eniten käyttämätöntä potentiaalia. Muista, että eri mediakanavien tulisi täydentää toisiaan.

Lähtökohtana onnistuneen sisällön luomiseen omiin kanaviin on seurata, miten kohderyhmät ottavat viestisi vastaan. Jos haluat esimerkiksi tulla tunnetuksi tietyllä teemalla, on järkevää tutkia, miten käyttäjät reagoivat kyseiseen teemaan omissa – ja muiden – kanavissa. Opi, mitä on tehty aiemmin, ja mukauta uudet viestit siten, että ne osuvat maaliin.

Tiedot ja oivallukset ansaitun median välityksellä

Seuraavassa kerron esimerkkejä, mitä ansaittua mediaa koskevien tietojen kerääminen voi tuottaa:

 • Mainontoja brändistäsi
  Seuraatko, missä ja milloin yrityksesi/organisaatiosi mainitaan digitaalisissa ja sosiaalisissa medioissa? Myös silloin, kun @-tägiä ei ole käytetty?
 • Agendojen tunnistaminen ja mittaaminen
  Oletko tarpeeksi aktiivinen agendojesi esiintuoja? Vai onko agendoja, joissa sinun pitäisi olla aktiivisempi?
 • Kampanjan seuranta
  Miten kampanjasi on onnistunut?
 • Kilpailijavertailu
  Kuinka paljon julkisuutta, volyymia, tavoittavuutta, sitoutumista jne. saat kilpailijoihin verrattuna?
 • Trendien tunnistaminen
  Onko olemassa trendejä, joissa sinun pitäisi olla aktiivisempi parantaaksesi organisaatiosi asemaa?
 • Kriisivalmius
  Oletko valmis kuuntelemaan kaikkia mainintoja, joita yrityksesi, agendasi ja tuotteesi saavat? Ja mitä teet, kun/jos kriisi iskee?

Tiedot ja oivallukset omistetun ja maksetun median välityksellä

Kun keräät tietoja omistetusta mediasta, sinulla on myös paljon mahdollisuuksia saada uusia oivalluksia, kuten:

 • Seuraajajoukon kehittäminen
  Keitä seuraajasi ovat? Kuinka aktiivisia he ovat, ja milloin he ovat aktiivisia? Miten seuraajakehityksesi etenee eri kanavissa?
 • Sisällön teho
  Miten sisältösi toimii? Mikä sisältö luo eniten sitoutumista ja mikä toimii vähemmän hyvin? Millainen sisältö kiinnostaa käyttäjiä eniten (linkit, kuvat, videot)?
 • Äänensävy
  Onko äänensävy pääasiassa positiivinen, negatiivinen vai neutraali suhteessa sisältöön ja viesteihin? Mihin kohdeyleisö reagoi myönteisesti ja kielteisesti
 • Kilpailijaseuranta
  Kuinka aktiivisia kilpailijasi ovat kanavillaan sinuun verrattuna? Kuinka hyvin he tavoittavat sinua ja sitoutuvat sinuun? Ja miten kilpailijasi hallinnoivat sosiaalisen median yhteisöjään?
 • Vaikuttajien tunnistaminen
  Ketkä ovat aktiivisimpia kanavillasi? Ja miten he suhtautuvat sinuun? Tarvitsetko esimerkiksi uusia vaikuttajia seuraavaan kampanjaasi
 • Yllätysmyrskyjen ehkäiseminen
  Oletko varautunut riittävästi äkilliseen negatiiviseen keskusteluun omilla kanavillasi? Ja mitä teet, jos/kun kriisi iskee?
CASE

Kuluttajatiedot sosiaalisen median seurannan avulla

Haaste

Ihonhoitoala on esimerkki alasta, jolla kuluttajien asenteet ja tuotteisiin kohdistuvat odotukset muuttuvat jatkuvasti. Suurella ihonhoitotuotteiden toimittajalla oli vaikeuksia pysyä muuttuvien trendien perässä ja ymmärtää niitä. Se tarvitsi myös parempaa tietoa kuluttajien ihonhoito-, tuote- ja ainesosamieltymyksistä.

Ratkaisu

Yritys pystyi sosiaalisen kuuntelun avulla kartoittamaan ja analysoimaan kuluttajien haasteita ja toiveita. Se sai paremman yleiskuvan tuotteiden halutuista ainesosista. Uudet tiedot auttoivat myös parantamaan asiakaskokemusta, sillä yritys pystyi auttamaan asiakkaita ymmärtämään paremmin, miten ja milloin eri tuotteita kannattaa käyttää.

Tulokset

Sosiaalisen kuuntelun työkalua käyttämällä ihonhoitoalan toimittaja havaitsi, että kuluttajat halusivat selvästi anti-ageing- ja hoitotuotteita akneiholle, kuivalle iholle tai ekseemalle.

He havaitsivat, että kuluttajat käyttivät mieluiten tuotteita, joita voi käyttää päivittäisissä aamurutiineissa kuin luoda kokonaan uusia rutiineja. Lisäksi he huomasivat, että keramideja sisältäville tuotteille oli kysyntää. Yritys käyttää nyt aktiivisesti kaikkea tätä tietoa kehittäessään ja markkinoidessaan uusia, käyttäjäkeskeisiä tuotteita.

Miten onnistua sosiaalisen median seurannassa

Tärkeintä on integroida sosiaalisen kuuntelun tiedot ja oivallukset osaksi viestinnän mittaamisen ja siihen liittyvien ohjelmistotyökalujen kokonaisuutta.

Onko organisaatiosi ensisijainen menestyskriteeri viestintä, jolla varmistetaan hyvä maine? Varmistetaanko sillä hyvä markkina-asema? Myydäänkö tuotteita? Luodaanko konversioita? Joka tapauksessa kyse on siitä, miten sosiaalisen kuuntelun tietojen keruu ja oivallukset auttavat sinua toteuttamaan menestystekijöitäsi.

Pysy ajan tasalla

Sosiaalinen media, sosiaalisen median ohjelmistotyökalut, sovellusrajapinnat ja tiedot ovat kehittyneet merkittävästi viime vuosina. Tämä tarkoittaa, että sinun on oltava tietoinen tietyistä erityisehdoista. Sosiaalinen media asettaa jatkuvasti vaatimuksia asioille, mitä voimme ja mitä emme voi tehdä. Se vaikuttaa siihen, miten me itse työskentelemme tietojen kanssa ja mitä voimme kuunnella.

Sosiaalisen median kuuntelun tarkistuslista

1. Investoi hyvään kuunteluvälineeseen

Jotta voit työskennellä tehokkaasti ja strategisesti sosiaalisen kuuntelun parissa, tarvitset ammattimaisen työkalun, jolla voit kerätä ja analysoida tietoja. Näin voit pitää kaikki työsi ja asiakirjasi yhdessä paikassa ja säilyttää järjestyksen – koko ajan. Vaihtoehtoja on useita. Niitä on paljon, ja esimerkiksi Talkwalker voi tehdä paljon työtä puolestasi.

2. Pidä asiat yksinkertaisina

Tiedä aktiivisesti, mitä haluat kuunnella: Yrityksestäsi, maineestasi, puheenaiheistasi, kilpailijoistasi tai mistä tahansa muusta. Pidä se kuitenkin yksinkertaisena ja merkityksellisenä. Voit vapaasti ryhmitellä tietoja esimerkiksi eri mittaritaulujen avulla. Voit hukkua tietoihin nopeasti, jos herpaannut tavoitteisiin keskittymisessä. Muista, että sosiaalisessa kuuntelussa on kyse hälyn minimoimisesta ja merkityksellisten asioiden kuuntelemisesta.

3. Muuta tiedot oivalluksiksi

Varmista, että sosiaalisen kuuntelun työkalun asetukset ovat oikeat, jotta voisit kerätä organisaatiosi tarpeita vastaavia tietoja. Käytä oivalluksia aktiivisesti parempaan ja kohdennetumpaan viestintään. Anna yleisön sitoutumisen mitata työsi onnistumista, ja seuraa keskustelujen määrää ja tunteiden (tunteiden ja asenteiden) muutoksia.

4. Ole ennakoiva ja kohdenna

Menneisyyden kriisin tai toimimattoman kampanjan mittaaminen tuottaa vain vähän arvoa pitkällä aikavälillä. Voit tietysti arvioida virheistäsi oppimista, mutta sosiaalisen kuuntelun parissa työskennellessä sinun on ennen kaikkea oltava ennakoiva. Määrittele KPI-mittarit ennen kampanjoiden ja muiden toimien aloittamista. Mittaa ja säädä jatkuvasti sen sijaan että odottaisit toimintojesi olevan valmiita.

5. Laita kanavasi toimimaan yhdessä

Varmista, että ansaittu ja omistettu media ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Maksimoit sosiaalisen kuuntelun hyödyt, kun mediakanavat täydentävät toisiaan ja tehostavat koko digitaalista asiakaspolkua. Samalla se purkaa sisäisiä siiloja ja voi parantaa viestinnän yhteneväisyyttä ja tehostaa suorituskyvyn mittaamista.

6. Dokumentoi ja opi

Dokumentointi sekä tulosten ja näkemysten jakaminen herättää uteliaisuutta ja uusia hypoteeseja. Miksi jokin asia toimii paremmin kuin jokin toinen? Muista kertoa tärkeimmät tiedot ja näkemykset sisäisesti johdolle, hallitukselle ja muille olennaisille osastoille. Organisaatiosi ROI:ta tukevien mielenkiintoisten tietojen ja oivallusten jakaminen voi luoda uusia mahdollisuuksia.

Ota yhteyttä

Täytä lomake ja kerro meille hieman haasteistasi ja tarpeistasi. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Lataa PDF

Täytä lomake ja olet valmis lataamaan tämän blogikirjoituksen PDF-muodossa.

Varaa
Mediaseuranta-demo

Varaa esittely

Sosiaalisen median kuuntelu

Varaa esittely

Hootsuite Amplify