KONSULTOINTI

Muunnamme oivallukset toimiksi ja toimet tuloksiksi

Hanki syvällisempi käsitys siitä, miten mediaseuranta sekä muu data ja analytiikka voivat vahvistaa yrityksesi viestintää ja liiketoimintaa.

Viemme yrityksesi viestintää ison harppauksen eteenpäin

Hyväksi havaittu prosessi ja kokeneet neuvonantajamme tuovat lisäarvoa mediaseurantaan ja analytiikkaan. Näin saat enemmän näkemystä viestinnän ja liiketoiminnan rikastamiseen.

Tässä voimme auttaa

Infomedian konsultit muuntavat viestinnän oivallukset toimiksi, jotka tuottavat parempia tuloksia yrityksille ja organisaatioille.

Saatatte pitää itseänne vastuuntuntoisena ja luovana toimijana. Mutta kenties teidät tunnetaan kuitenkin ensi sijassa klassisena ja konservatiivisena tahona. Infomedia tarjoaa arvokasta tietoa, jonka avulla pystytte esittelemään itsenne oikeanlaisen sanoman turvin juuri oikeissa medioissa ja kanavissa.

Kartoitamme, missä medioissa ja kanavissa sanomanne tavoittaa kohde-ryhmänne. Selvitämme, missä määrin sanomanne oikeasti ymmärretään, ja luonnollisesti seuraamme toimintaanne ja säädämme strategioita, kunnes tavoitteenne on saavutettu.

Ottakaa meidät avuksi, jos haette strategista ja tietopohjaista suhtautumista sanomanne optimoimiseen sekä medioiden ja kanavien valitsemiseen.

Ota yhteyttä

Tietoon ja tilastoihin perustuva määrätietoinen työskentely medioissa ja viestinnässä voi edesauttaa yrityksenne tai organisaationne kehitystä monella tavoin. Mittausmenetelmiä sen selvittämiseen, vaikuttaako viestintä jotenkin käytännössä, on tarjolla enemmän kuin koskaan ennen. Autamme muovaamaan viestintäänne määrätietoiseksi ja tehokkaaksi.

Kyse ei ole vain tiedosta vaan juuri oikean tiedon tarkastelemisesta ja oikeiden johtopäätösten tekemisestä. Emme esimerkiksi usko perinteiseen olettamukseen, että laaja levikki vastaisi suoraan laajaa tuntemusta. Emme myöskään usko, että laaja tuntemus välttämättä tarkoittaisi laajaa myyntiä.

Ottakaa meidät avuksenne sen mittaamiseen, vaikuttavatko viestintätoimenne yrityksenne strategisiin tavoitteisiin.

Ota yhteyttä

Jos puhut kaikesta, sinua ei muisteta mistään. Yritykset, jotka valitsevat painopisteensä huolella, huomataan ja muistetaan todennäköisesti paremmin.

Mikä on näkyvyytenne medioissa niiden painopisteiden osalta, joilla on eniten merkitystä strategisten tavoitteidenne saavuttamisen kannalta?

Meillä on maan laajin ja syvin mediakattavuus sekä valtavasti dataa varastossa. Hyödynnämme sitä asiakkaidenne mediakenttäsijainnin kattamiseen suhteessa kilpailijoihinne. Kehitämme strategioita ja suunnitelmia läpimurtojen tekemiseen tärkeimmillä painopistealueilla, jotta yrityksenne huomataan ja muistetaan siellä, missä haluattekin.

Ota yhteyttä

Rehellinen kommunikaatio työntekijöiden ja edustajien kanssa on keskeisessä osassa jokaisen yrityksen tai organisaation sijoittumisessa ja brändäämisessä. Mutta mitä tekemistä kommunikaatiolla on yrityksenne sijoittumisen kanssa – ja kenelle suunnatulla kommunikaatiolla? Autamme teitä aktivoitumaan työntekijöiden omissa sosiaalisissa kanavissa, jotta avainsanomanne ilmaistaan mahdollisimman kattavasti, tarkasti ja rehellisesti.

Infomedia mittaa, miten ja missä kanavissa asiakkaidemme työntekijät tai edustajat mainitaan. Tämä tarjoaa meille arvokasta tietoa, jonka avulla voimme neuvoa edustajianne mediastrategioissa ja toimintojenne jatkuvassa optimoinnissa eri medioissa.

Ota yhteyttä

Vastuullisuuden osoittamisesta kestävyydessä on tullut yhtä luonnollinen osa strategioita kuin digitaalisen teknologian käytöstäkin. Mikä merkitys sillä sitten on yrityksellenne, sijoittumisellenne ja imagollenne, kun kerrotte yrityksenne kestävyyteen liittyvistä ominaisuuksista? Mitä kestävän kehityksen tavoitteita teidän on priorisoitava kommunikaatiossanne suhteessa kilpailijoihinne?

Ainoastaan Infomedialla on kokonaiskuva siitä, mitä kestävyyden painopisteet sisältävät suhteessa toimituksellisiin ja sosiaalisiin medioihin.

Ottakaa meidät avuksi, jos haluatte neuvotella kestävyyteen liittyvästä kommunikaatiostrategiasta sekä mitata ja optimoida sitä, miten se tavoittaa mediat ja kohderyhmät.

Ota yhteyttä

Ympäröivä maailma tarkkailee koko ajan sitä, miten toimitte – tai ette toimi sosiaalisissa medioissa. Kohderyhmänne jäsenet toimivat pääasiassa siellä valitessaan, keneltä he ostavat tuotteita, ketä he äänestävät tai ketä he suosittelevat muille.

On aina ollut tärkeää saada äänensä kuuluviin, edustajat varustettua ja heidän sanomansa sovitettua kohderyhmien mukaan. Näin tärkein sanomanne saavuttaa yleisön ja joutuu katsojien ja tuomarien käsittelyyn sosiaalisen median tuomioistuimissa.

Tarjoamme sekä strategista neuvontaa että johtavia teknologioita, jotka auttavat suuria yrityksiä ja organisaatioita jakamaan, kuuntelemaan, analysoimaan ja ymmärtämään viestintää ja dialogia kaikissa sosiaalisissa kanavissa.

Ota yhteyttä

Meillä on toimipaikkoja ympäri Pohjoismaita, ja tarjoamme mediatietoja kaikista uutismedioista. Ne antavat meille erityisen paljon tietoa medioiden ja sanoman valitsemisesta kansainvälisessä mediamaisemassa sekä toimituksellisissa että sosiaalisissa medioissa.

Jos yrityksenne tai organisaationne etsii uusia asiakkaita tai jäseniä, pyrkii parempaan imagoon tai muuttamaan strategista tavoitettaan, ottakaa meidät avuksi. Autamme jo suuria kansainvälisiä brändejä erilaisilla tiedoilla ja analyyseillä kansainvälisistä markkinoista.

Ota yhteyttä

Katso myös

Mediaseuranta

Tarjoamme toimialan kattavinta ja syvällisintä mediaseurantaa myös maksumuurien takaa. Paikallisesti ja globaalisti.

Analytiikka ja datan tulkinta

Analyysimme ja koontinäyttömme antavat arvokasta tietoa yrityksen maininnoista, maineesta ja suorituskyvystä koko mediaympäristössä.

Digialustat

Tarjoamme markkinoiden johtavia teknologioita yrityksesi sosiaalisen ja digitaalisen median viestinnän seurantaan ja analysointiin.

Ota yhteyttä neuvonantajaan

Analyytikkomme ja neuvonantajamme ymmärtävät tuloksentekovaatimuksesi ja voivat viedä viestintääsi ison harppauksen eteenpäin.

TILAA DEMO

Hootsuite Amplify